Algemene Ledenvergadering 22 juni

Op donderdag 22 juni wordt in ons clubhuis de algemene ledenvergadering gehouden vanaf 20:00 uur.

Alle seniorleden ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging per mail.

 

De agenda voor deze avond (onder voorbehoud):

  • Welkom
  • Goedkeuring notulen vorige ALV 12 december 2016
  • Behandeling en goedkeuring jaarrekening Tennisvereniging Spitsbergen 2016
  • Mededelingen / Voorstellen bestuur
  • Ingediende voorstellen (namens minimaal 5 leden)
  • Rondvraag en afsluiting

Wij hopen jullie te zien op donderdag 22 juni

Tijdens de ALV is het niet mogelijk om vrij te tennissen.

 

 

Senioren overzicht