9 december: Algemene Leden Vergadering

De volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) staat gepland op maandag 9 december. Op deze dag wordt in ons clubhuis de algemene ledenvergadering gehouden vanaf 20:00 uur. De agenda voor deze avond (onder voorbehoud)

- Welkom

- Goedkeuring notulen vorige ALV (ontvangen per e-mail)

- Behandeling en goedkeuring 2018 - Prognose 2019 - Begroting 2020

- SVTC

- Contributie 2020

- Clubhuis en Horeca

- Ingediende voorstellen (namens minimaal 5 leden)

- Rondvraag en afsluiting

Wij hopen jullie te zien op maandag 9 december. Tijdens de ALV is het niet mogelijk om vrij te tennissen.

Met sportieve groet,

Het Bestuur

Martin, Robèrt, Cees en Erik

Senioren Overzicht