Senioren kunnen weer tennissen ... met wat regels

(Update 20-5 16:00) Wij hebben er voor gekozen om toezicht te houden op ons mooie tennispark. We willen voorkomen dat mensen van buitenaf of lieden die zich niet aan de regels (kunnen) houden op ons park komen tennissen,  met alle gevolgen van dien. Hierover hebben wij met een aantal partijen goed nagedacht.

Dit betekent, dat wij vrijwilligers hebben gevraagd op gezette tijden aanwezig te zijn. Dit betekent ook, dat wij afhankelijk zijn van deze vrijwilligers en daardoor niet de hele dag open zijn. Dit is jammer en tegelijkertijd moeten we ons allemaal even aanpassen. Zodra het kan en toegestaan is, zullen wij langzaamaan afbouwen richting een normale situatie. Daar is iedereen aan toe.

De senioren mogen weer van start, zij het met maximaal 2 spelers op een baan.. Hier geldt dat er digitaal moet worden afgehangen.

Er kan alleen gespeeld worden als er een toezichthouder op het park aanwezig is. Dat betekent dat niet altijd overdag vrij gespeeld kan worden. Alleen als er een trainer of een door het bestuur aangewezen toezichthouden op het park aan het werk is kan er digitaal worden afgehangen. Dat betekent dat er overdag gespeeld kan worden in de volgende tijdsblokken:

 • Maandag 16:00 – 23:00 uur;
 • Dinsdag   16:00 – 23: 00 uur;
 • Woensdag 16:00 – 23:00 uur;
 • Donderdag 16:00 – 23:00 uur;
 • Vrijdag 16:00 – 23:00 uur
 • Zaterdag 10:00 uur – 14: 00 uur.
 • Zondag 10:00 uur – 14: 00 uur.

Voorwaarde is en blijft dat er van te voren digitaal moet worden afgehangen. Dat kan dus niet in het clubhuis! Als persoon kan je slechts één keer afhangen om andere mensen ook de gelegenheid te geven om weer te tennissen. Een baan reserveren kan via onze website en via de speciale app.

De georganiseerde toss

Uitzondering geldt voor de georganiseerde toss voor ouderen op de maandagochtend, de dinsdagmiddag en de donderdagochtend. Deze Toss heeft zijn eigen toezichthouders. Deze toezichthouders zijn hier enkel om deze groep mensen te begeleiden. Vrij spelen is enkel mogelijk op de bovenstaande tijden. De dinsdagavond toss kan voorlopig helaas geen doorgang vinden.

Verder dien je het volgende in acht te nemen:

 • Eerst 10 minuten voor aanvang van het besproken uur word je toegelaten tot het park;
 • Vervolgens is er een looproute aangegeven wat door iedereen gevolgd moet worden;
 • Bij die looproute vind je ook desinfectiemateriaal voor de handen;
 • De tennistas wordt mee de baan opgenomen en er wordt alleen getennist met gemerkte tennisballen.
 • Er wordt alleen gespeeld als er een vanuit het bestuur aangestelde toezichthouder of trainer op het park is; de toezichthouder is zichtbaar met een hesje;
 • De toezichthouder heeft vanuit het bestuur de regels ontvangen en dient deze STRIKT op te volgen.
 • Er wordt een tijd aangehouden van maximaal één uur vrij spelen;
 • Er kan alleen digitaal worden afgehangen en dat geldt ook als je die dag al gespeeld hebt;
 • Digitaal afhangen kan alleen buiten het park geregeld worden;
 • Na een uur tennissen dien je het park direct te verlaten via de aangegeven looproute. Napraten mag niet op het tennispark.

Meer algemeen:

De toiletten zijn via je ledenpas bereikbaar. Met de pas kan de zij-ingang ontsloten worden. Bij de toiletten staat desinfectiemateriaal met de bedoeling dat voor en na toiletgebruik daar gebruik van wordt gemaakt. Probeer het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk te voorkomen.

Er worden vanuit de club voorlopig geen toernooien georganiseerd. De competitie is door de KNTLB verplaatst naar het najaar. Daarover word je als lid nog nader geïnformeerd en wel zodra wij vanuit de KNLTB nadere instructies krijgen.

Deze voorwaarden gelden voorlopig tot 1 juni aanstaande.

Onze "Tennis ClubApp" kan je hier downloaden voor iPhones en Android-telefoons maar staat ook op onze homepage bij de Links.

 

 

 

Senioren Overzicht